banner
banner

भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यबहारको कसुर

अधिवक्ता गंगा दहाल – -
१ छाउपडी विरूद्धको ब्यबस्था ः– महिला रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा  छाउपडीमा राख्न वा यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव , छुवाछूत वा अमानवीय गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
सजाय ः
– यस्तो कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई ३ महिना सम्म कैद वा तिन हजार रूपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
– कुनै राष्ट्र सेवकले यो कसुर गरेमा निजलाई थप ३ महिलासम्म कैदको सजाय हुनेछ ।
हदम्याद ः
छाउपडी सम्बन्धि कसुर भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुर गर्नु पर्नेछ ।
– अपमानजनक वा अमानवीय व्यबहार गर्न नहुने 
कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानबिय ब्यबहार गर्न वा गराउनु हुदैन ।
– बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउने,
– बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाइ बसोबास गरेका ठाउँबाट निकाला गर्ने व्यबहारलाई अमानवीय व्यबहार भएको मानिनेछ,
– सामाजिक बहिष्कार गरेमा,
– अन्य जुनसुकै काम गरि क्रु, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यबहार गरेमा ।
सजाय ः
– यस्तो कसुर गर्ने कसुरदारलाई पाँच बर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । 
क्षतिपूर्ति ः
– यस्तो कसुर गर्ने ब्यक्तिबाट पीडित ब्यक्तिलाई पुगेको क्षति वा पिडा बापत मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेछ ।
हदम्याद ः
– यस्तो कसुर गरेमा जहिलेसुकै उजुर लाग्नेछ ।
तेजाव वा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग सम्बन्धि ः
१ तेजाव वा अन्य रासायनिक वा बिषालु पदार्थ प्रयोग गरि कुरूप पार्न नहुने ः 
कसैले कसैलाई तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक जैविक बिषालु प्रयोग गरि वा छर्किइ वा यस्तो पदार्थले पोलि डामी, दली, घसी जिउमा पिडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पार्ने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
सजाय ः
– एसिड हमला गरि पीडितको आँखा, कान अनुहार ,छातिमा चोट पुर्याएमा त्यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई बीस बर्ष कैद सजाय र एकलाख सम्म जरिवाना हुनेछ ।
– एसिड हमला गरि पीडितको अन्य प्रकारको चोटपटक भए दस बर्षसम्म कैद सजाय र एकलाख सम्म जरिवाना हुनेछ ।
क्षतिपूर्ति ः 
– जरिवाना बापत प्राप्त पुरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनु पर्नेछ।
हदम्याद ः
– यस्तो कसुर भए गरेको मितिले एक वर्ष भित्र उजुर गरिसक्नु पर्नेछ।
घरेलु सम्बन्धमा एसिड आक्रमण गरेमा ः
तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोलि, डामी, दलि, घसी,जिउमा पिडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारी दिने गरि भएको शारीरिक यातनामा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन सकिनेछ ।
सजाय ः 
तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोलि,डामी,दलि,घसी,जिउमा पिडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारी दिने गरि भएको शारीरिक यातनाको कसुर गरेमा एक लाख देखि तीन लाख रूपैया सम्म जरिवाना र १ बर्ष देखी ८ बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
हदम्याद ः
– यस्तो कसुर भए गरेको मितिले ९० दिन भित्र उजुर गरिसक्नु पर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper