banner
banner

जबरजस्ती करणी भनेको के हो ?

अधिवक्ता गंगा दहाल – -
कसैले कुनै पनि महिलालाई उसको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएरै पनि अठार वर्ष उमेर भन्दा कम उमेरको कुनै बालबालिकालाई करणी गरेमा बलात्कार गरेको ठहर्छ । बलात्कार (जवर्जस्ती करणी ) लाई राज्य विरूद्धको अपराध मानिन्छ ।
जवर्जस्ती करणी ( बलात्कार) हुने अवस्था । – करकाप गरि करणी गरेमा,
– अनुचित प्रभावमा पारी करणी गरेमा। – डर,त्रास देखाई करणी गरेमा,
– झुक्यानमा पारी वा अपहरणमा गरी वा शरीर बन्धक लिई मन्जुरी लिई करणी गरेको छ भने त्यस्तो मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन । 
– होस ठेगानामा नभएको अवस्थाको महिलासग मन्जुरी लिई करणी गरेको भए पनि त्यस्तो मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिदैन ।
– लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै बस्तु योनस्मा प्रवेश गराएमा पनि जवर्जस्ती करणी गरेको मानिन्छ ।
जवर्जस्ती करणीको कसुरमा हुने कैदको सजाय ः
– १० वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका , पूर्ण असक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैद सजाय  हुन्छ ।
– १० वर्ष वा १० वर्ष भन्दा बढी १४ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ वर्ष देखी २० वर्ष सम्म कैद सजाय हुन्छ ।
– १४ वर्ष वा १४ वर्ष भन्दा बढी १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकि बालिका भए १२ वर्ष देखी १४ वर्ष सम्म कैद सजाय हुन्छ ।
– १६ वर्ष वा १६ वर्ष भन्दा बढी १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकि महिला भए १० वर्ष देखी १२ वर्ष सम्म कैद सजाय हुन्छ ।
– १८ वर्ष वा १८ वर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्ष देखी १० वर्ष सम्म कैद सजाय हुन्छ ।
जवर्जस्ती करणी (बलात्कार ) मा हुने थप सजायः
– सामुहिक रूपमा जवर्जस्ती करणी गरेमा थप ५ वर्ष सम्म कैद सजाय हुन्छ ।
– ६ महिना भन्दा बढीको गर्भवती महिलालाई जवर्जस्ती करणी गरेमा थप ५ वर्ष कैद सजाय हुन्छ ।
– अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक ,मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेमा थप ५ वर्ष सम्म कैद सजाय हुन्छ ।
– हातहतियार देखाई जवर्जस्ती करणी गरेमा थप ५ वर्ष कैद सजाय हुन्छ ।
– हाड नाताको महिलालाई जवर्जस्ती करणी गरेमा जवर्जस्ती करणीमा हुने सजायमा हाड्नाता करणीमा हुने सजाय थप हुनेछ ।
– थुनामा रहेको महिलासँग कुनै सरकारी कर्मचारीले करणी गरेमा वा अरू कसैलाई करणी गर्न सयोग गरेमा ३ वर्ष सम्म थप कैदको सजाँय हुनेछ ।
– आफ्नो सरक्षण वा सुरक्षामा रहेको महिला वा बालबालिका सँग करणी गर्न वा करणी गर्न अरूलाई सहयोग गर्न वा होस ठेगान नरहेको वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी उपचार वा पुनरस्थापना गर्ने कुनै संस्थामा राखिएको कुनै महिलासँग संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीले करणी गरेमा थप ३ वर्ष सम्म कैद सजाय हुनेछ ।
– सरकारी वा निजि कार्यालयमा कार्यरत वा कुनै पेशागत सेवा वा व्यावसायिक कामको लागी सम्पर्कमा आएका वा रहेको कुनै ब्यक्ति सग त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने ब्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गर्न वा आफूलाई करणी गर्न सहयोग गरेमा ४ वर्षसम्म कैद र रू चालीस हजार रूपैया जरिवाना हुनेछ ।
कसैले आफ्नो वा अरू कसैको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एचआईभी ) वा हेपाटाइटिस बी, को जीवाणु रहेको थाहा पाउदा पाउदै कसैलाई त्यस्तो रोग सार्ने नियतले कुनै किसिमको पूर्व सावधानी नलि कहिँ कसै सग यौन सम्पर्क कायम गर्न वा कुनै किसिमबाट आफ्नो विर्य अर्काको शरीर भित्र पठाउनु हुँदैन ।
सजाय ः
– त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई १० वर्ष सम्म कैद र १ लाख रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
–यदि त्यस्तो रोग सार्ने नियत नभई लापरबाही वा हेलचेक्याईबाट सर्न गएको रहेछ भने सर्न गएको ३ वर्ष सम्म कैद र तीन हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
पीडित आफै एचआईभी जीवाणु वा हेपाटाइटिस बी जीवाणु रहेको ब्यक्ति सग यौन सम्पर्क गर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो जीवाणु रहेको ब्यक्तिले कसुर गरेको मानिने छैन ।
वैवाहिक बलात्कार ः
विवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई करणी गरेमा विवाहिक बलात्कार गरेको मानिन्छ।
सजाय ः
– विवाहिक बलात्कार भएमा ५ वर्ष सम्म कैदको सजाँय हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper