banner
banner

बिकिनी किलरलाई छाडिदैछ ?

काठमाडौं । विकिनी किलर, सिरियर किलर कुख्यात फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराजलाई छाडिदैछ । बेलायतको पत्रिका मिरर र डेलिमेलमा ४ हप्तामा छुट्न लागेको अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता दिएर चाल्र्स शोभराजले तहल्का मच्चाइदिएका छन् ।
जततउकस्ररधधध।mष्चचयच।अय।गपरलभधकरधयचमि(लभधकरकभचष्ब(िपष्ििभच(धजय(ष्लकउष्चभम(कभचउभलत(द्दघडण्ठज्ञढद्द       द्दण्ज्ञद्धक्यदजचबव, ब ँचभलअज अष्तष्शभल, जबक दभभल कभलतभलअभम तय द्दण् थभबचक ष्ल वबष् िायच तजभ ज्ञढठछ mगचमभच ष्ल प्बतजmबलमग या ऋबलबमष्बल तयगचष्कत ीबगचभलत ऋबचचष्भचभ। क्ष्ल द्दण्ण्द्ध, जभ धबक कभलतभलअभम तय ब षिभ तभचm ष्ल ल्भउब िायच mगचमभचष्लन तजभ mबलुक ब्mभचष्अबल ाचष्भलम, ऋयललष्भ व्य द्यचयलशष्अज।
इन्टरपोलको नोटिसबाट पक्राउ पर्न नसकेका, भारतले समेत पक्रन नसकेका शोभराज नेपाल प्रहरीको गिरफ्तमा आएका थिए । त्यस्ता किलरले अन्तर्वार्ता दिएर छुट्नु अचम्मै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper